SUMMER

Idea

Vládkyňa leta vystupuje spolu s vychádzajúcim Slnkom z morskej peny na pobrežie. 

The summer queen uprises together with sunrise from the sea surrounded by hot sand.

Four Seasons symbolizuje prírodu ako ženu – vládkyňu, meniacu si šatník v rytme prírodných cyklov.

Four Seasons is about paraphrasing nature. A  woman is portrayed as a soul of nature – influenced by each season and its characteristics.

measurement

1040x650mm

weight

15kg