SPRING

Idea

Tanečnica s vejárom pod vejúcimi vlasmi tancuje tango vlastnou dušou.

The dancer whirled in the passionate, wild tango follows the steps of her heart.

Výnimočnosť tejto série spočíva v celoplošnej maľbe na sklo. Nejedná sa o kombinovanú techniku, kde pracujem s grafikou konkrétneho človeka. 

What is the most unique about this triptych is the fact I painted it all on glass. It is not supported by graphic design or a picture of any person.


measurement

1040x650mm

weight

15kg