AUTUMN

Dielo Jeseň, zobrazujúce prírodu ako ženu

Idea

Lesná víla splýva so zemou v objatí farebných jesenných listov pod korunou stromu. 

The forest fairy surrounded by the beauty of autumn under the tree.

Four Seasons symbolizuje prírodu ako ženu – vládkyňu, meniacu si šatník v rytme prírodných cyklov.

Four Seasons is about paraphrasing nature. A  woman is portrayed as a soul of nature – influenced by each season and its characteristics.


measurement

1040x650mm

weight

15kg