AMERICANA NO.3

Idea

Pravá dáma nemusí byť prvá dáma. Skutočná žena má víziu. Vie, kto je a kam kráča. Vie, s kým držať krok, aby naplnila svoj cieľ. 

The real lady doesn´t have to be first one. A true woman has a vision. She knows who she is and where she leads. She knows whose she should follow to fulfil her dreams.

Trojséria obrazov je inšpirovaná fluidom obdivuhodnej a nezávislej Coco Chanel, ktoré z flakóna nevyprchá ani pod zátkou času. Jej odkaz je večný. 

A trilogy of artworks inspired by the amazing and independent COCO CHANEL.  Her legacy is eternal.

measurement

1040x650mm

weight

15kg